Grupy Wsparcia

PONIEDZIAŁEK

I – 16.00  GW Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski

 

WTOREK

 I -  13.00  GW Osób Chorych na SM

II – 16.00  GW Rodziców Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych „Promień”

III –16.00  GW „Amazonki”

 

CZWARTEK

II – 10.00  GW Osób Niewidomych i Słabowidzących

III –10.00  GW Osób Chorych na Cukrzycę

I,II,II,IV,V - 15.00  GW Osób Głuchych i Niedosłyszących

 

SOBOTA

IV – 14.30  GW „Bratek”

Powrót na początek strony