Cele i zadania

Celem klubu jest działanie na rzecz jego uczestników i wdrażanie ich do aktywnego życia społecznego. Staramy się znosić bariery w komunikowaniu się, dlatego zatrudniamy tłumacza języka migowego. Ważnym aspektem działalności jest zaspokojenie potrzeb uczestników zajęć, udzielenie im niezbędnego wsparcia. Klub Samopomocy powstał z potrzeby zaoferowania osobom z niepełnosprawnościami kompleksowej pomocy. Przez wiele lat działalności kilkuset podopiecznych znalazło tutaj swój drugi dom, spędzając czas w miłej atmosferze i pracując nad przełamywaniem barier własnych i społecznych. Częste spotkania grup wsparcia są pomocne w zaspokojeniu potrzeby przynależności do grupy i pomagają w rozwiązywaniu wspólnych trudności i problemów. Dzięki temu wiele z tych osób nie czuje się samotnie i może podjąć kroki w kierunku rozwoju osobistego. Klub Samopomocy wpływa istotnie na podtrzymanie samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu jego uczestników. Ważnym aspektem jest też rehabilitacja ruchowa oraz możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego i porady prawnej.

Powrót na początek strony