Pracownie terapeutyczne

W DDP-CIR funkcjonują dwie pracownie terapeutyczne w których odbywają się zajęcia dla podopiecznych. Zajęcia  prowadzone są w oparciu o ramowy program pracy sporządzony przez terapeutę prowadzącego oraz o indywidualne programy terapii opracowane dla każdego uczestnika. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć stosownie do potrzeb i zainteresowań uczestników, realizowane w domu jak i poza nim. W ramach zajęć przewiduje się wyjścia poza siedzibę celem uczestnictwa imprezach kulturalnych, projekcjach filmowych itp.

Powrót na początek strony