Cele i zadania

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny jest jednostką wchodzącą w skład Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.

Do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Puławach uczęszczają osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową  z terenu Miasta Puławy.

Zadania Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego:

  1. Pobudzanie aktywności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych podopiecznych oraz własnej aktywności w życiu społecznym,
  2. Podejmowanie działań terapeutycznych w celu poprawy funkcjonowania psychofizycznego podopiecznych,
  3. Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych,
  4. Współpraca z rodzinami w zakresie podejmowanych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
  5. Pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych,
  6. Organizacja imprez integracyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
  7. Zapewnienie spokojnego, bezpiecznego miejsca do spędzania czasu w godnych warunkach,
  8. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej i psychologicznej,
  9. Poradnictwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Zajęcia w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym odbywają się w pracowniach terapeutycznych. Ponadto podopieczni biorą udział w spotkaniach indywidualnych i grupowych. 

Powrót na początek strony