Komunikacja funkcjonalna PECS

System obrazkowy PECS jest stosowany u osób, które mają trudności komunikacyjne, poznawcze i fizyczne. Nasi podopieczni dzięki takiemu sposobowi komunikacji mają możliwość kontaktu z drugim człowiekiem w różnych sytuacjach społecznych. Dzięki tej metodzie i obrazkom, które są wykorzystywane mają możliwość wymiany informacji z innymi. Mogą za pomocą obrazków wyrażać spontaniczną informację i wyrażać swoje prośby, co świadczy o funkcjonalności metody. Podopieczny, który dobrze opanował założenia metody, ale ma trudności z werbalnym porozumiewaniem się, dzięki PECS jest w stanie opanować umiejętność budowania zdań.

Metoda pomaga podopiecznym w wyrażaniu wszystkich ważnych informacji, które chcą przekazać innym. Dlatego środki i sposób komunikacji jest dobierany indywidualnie do potrzeb danej osoby. Każdy ma prawo do komunikacji. Metoda PECS to nie tylko komunikacja alternatywna, ale przede wszystkim wspomagająca mówienie. Dlatego ułatwia komunikację osobom, które porozumiewają się w sposób werbalny, ale ich mowa jest mało zrozumiała. Dobre opanowanie metody pozwala na niwelowanie frustracji u podopiecznego wynikającej często z braku niemożności skomunikowania się z drugą osobą.

Forma komunikacji funkcjonalnej systemu PECS pozwala wyrazić siebie, swoje potrzeby, pragnienia w sposób akceptowany społecznie. Poprzez komunikat funkcjonalny osoby te nie ranią siebie i innych w swoim otoczeniu, ale nabywają umiejętności społecznych, budują wspólne relacje i nawiązują więzi.

PECS uczy najpierw tego jak się komunikować oraz czym są podstawowe zasady komunikacji, później zaś uczy, jak przekazywać bardziej konkretne informacje.

Powrót na początek strony